Sportsplan

Klubben er sjef

Grovfjord IL sin sportsplan er det styringsverktøyet og hjelpemiddelet alle våre trenere og lagledere skal benytte seg av til enhver tid. Den skal sikre et enhetlig aktivitetstilbud på alle nivåer; der alle blir inkludert så lenge som mulig, og på best mulige måte.

Visjon, formål og verdier

Fotballens tre grunnpilarer er:

  1. Trygghet + mestring = trivsel
  2. «Fair play»
  3. Fotball for alle

Disse gjelder både på og utenfor banen.

Fotball

Tekst

Aldersbestemt fotball

Tekst

Barnefotball (6-12 år)

Tekst

Rekruttering

Tekst

Ungdomsfotball (13-19 år)

Tekst

Seniorfotball

Tekst

Langrenn

Tekst

Roller i vårt sportslige arbeid

Tekst

Lenker

Minimerket